Elektrorevize a elektromontáže - Radek Kučera

Měřící přístroje jsou pravidelně kalibrovány akreditovanou laboratoří a na přání vám předložím kalibrační listy.

Revize nabízím výchozí i pravidelné

Elektropráce

Kromě provádění revizí a kontrol nabízím vedení evidence a sledování termínů.