Periody revizí

Proč dělat elektrorevize?

Protože vám může kontrolní orgán (Inspektorát práce) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb.

Výdaje za provedené revize jsou položkou započitatelnou do nákladů.

Revize elektrických spotřebičů a el. ručního nářadí dle ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600

Elektrospotřebiče v závislosti na:

3 měsíce – 3 roky

Elektrické ruční nářadí v závislosti na počtu provozních hodin:

2 měsíce – 1 roku

Pro běžné kancelářské budovy, restaurace, dílny apod.

platí lhůta 5 let

Elektrické spotřebiče:

Elektrické ruční nářadí: